Hluk

Z pohledu zákazníka zabezpečuje firma následující skupiny požadavků:

  • akreditovaná nebo úřední měření v pracovním i mimopracovním, venkovním i vnitřním prostředí, potřebná pro stavební povolení, ke kolaudaci, pro řešení stížností, kategorizace prací, podklady pro hlukové studie,
  • nejširší možná nabídka různých přístupů pro střednědobé i dlouhodobé aktivní monitorování hluku ze stavební činnosti, veřejných akcí, dopravního hluku a podobně,
  • průkazná měření pro posouzení dodaného zařízení – strojů, zařízení, oken a příček apod., tj. akustické emise (výkony) a neprůzvučnosti jako podklad pro event. reklamace,
  • hlukové studie pro stavební řízení, šíření hluku ve venkovních i vnitřních prostorách,
  • návrhy protihlukových opatření jako protihlukových stěn, zástěn a krytů, úpravy technologie, včetně realizace unikátního systému zvýšení stávající vzduchové neprůzvučnosti stěn a příček,
  • certifikační činnosti podle požadavků evropských direktiv,
  • analýzy nejistoty měření.