Vibrace

vibrace2

Z pohledu zákazníka zabezpečuje firma následující skupiny požadavků:

  • akreditovaná nebo úřední měření přenosu vibrací na osobu (přenos na ruce, celkové vibrace, vibrace v budovách), m.j. pro potřeby kategorizace prací a měření v bytech,
  • měření přenosu vibrací do staveb pro posouzení možného vlivu na poškození staveb, nebo pro návrhy pružného ukládání (vibroizolace),
  • monitorování stavu strojů,
  • měření pracovních vibrací strojů a zařízení (vibrátorů), jejich ověřování a kalibrace,
  • posuzování a vlastní návrhy pružného uložení.